Personlig kontakt med kunden og gjensidig tillit er utgangspunktet for et godt samarbeid.

Hos oss har vi en uformell tone og du som kunde er velkommen til oss uansett situasjon.

 

Vi kan tilby følgende tjenester:

 

Oppstart og registrering av foretak -Skal du strarte firma? Vi kan bistå med stiftelsesdokumenter og andre formaliteter.

 

Regnskap - Du bestemmer hvordan du vil levere bilag - på papir eller elektronisk og vi hjelper deg å få oversikt.

 

Prosjektregnskap - Vi fører prosjektregnskap og avgir rapport i forbindelse med avslutting av prosjektet.

 

Lønn - Vi hjelper deg i forbindelse med ansettelsesforhold og lønn. Du leverer grunnlagene til oss, så lager vi lønnssipper og

          sørger for innrapportering.

 

Fakturering - Vi kan fakturere for deg, eller du kan benytte vår løsning og fakturerer selv. Vi kan være behjelpelig med oppfølging 

                          av dine kunder.

 

Betalingstjenester - Vil du slippe å bruke tid på å betale regninger? Når du gir oss fullmakt kan vi gjøre det for deg.

 

Fakturamottak - Bruk oss som fakturamottak, å få fakturaene direkte inn i regnskapet. Kombiner det gjerne med

                     betalingstjenester.

 

Merverdiavgift - Vi sørger for innsending av mva-meldinger i hht. de offentlige fristene.

 

Budsjett - Ønsker du å bruke budsjett som styringsverktøy? Vi er behjelpelig med oppretting av budsjett og oppfølging

               av dette gjennom året.

 

Årsoppgjør og ligningsoppgaver - Vi utarbeider ligningsoppgaver og årsoppgjør både for selskaper og privatpersoner.

 

Selvangivelse/skattemelding - Vi hjelper deg med din selvangivelse.

 

Rådgivning - Vi setter pris på god kontakt med våre kunder og gjensidig tillit er det beste utgangspunkt for godt samarbeid.

                Vi hjelper deg gjerne med dokumentasjon og utfylling av for eksempel skjemaer til NAV og andre instanser, 

                uansett om det dreier seg om oppfølging av sykmeldte, familieforøkelse, uføretrygd eller andre "problemområder"