Disse fristene bør du legge inn i kalenderen din!

Viktige frister

A-melding: den 5. hver måned

Terminoppgave - aga og forskuddstrekk: 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november

MVA: 10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober og 10. desember

MVA for primærnæring: 10. april

MVA 1.-årig, alm.næring: 10. mars

Aksjonærregisteroppgave: 31. januar                                                 

Likningspapirer for næringsdrivende: 31. mai

Årsregnskap for aksjeselskap: 31. juli